Frigjøring fra gamle mønster og traumer m/Anniken Poulsson Beer

Dato: 29.11.23

Kl.18-21

Sted: Bedriftsveien 15, 4313 Sandnes (lokalene til Livsglede for alle)

Pris: kr 490,- Faktura eller Vipps 

Påmelding: post@ullenes.no eller sms 926 04 600, før mandag 27. november kl 12. 


Vi har alle traumer i en eller annen grad. Og noen av våre gamle vonde opplevelser forblir vonde inntil vi «reiser tilbake i tid» og healer dem. 

Ofte lager vi ubevisste kontrakter med livet på et tidspunkt når vi trenger å sikre at vi er elsket. Vi velger å justere og begrense oss for å kjenne oss trygge på at vi blir akseptert. 

Ved hjelp av øvelser og konkret metodikk kan du frigjøres fra gamle tenkemåter og ubevisste kontrakter. Inspirert av Sarah Peyton* holder Anniken Poulsson Beer workshop i dette, der det vil bli demonstrert og lagt opp til øvelser. 

Du velger selv hvilke deler av ditt liv du er komfortabel med å dele med andre.

Selv om dette ikke er terapi, kan vi være hverandres medmenneskelige støtte.

Mange ganger har det å være hverandres vitne en helende effekt.

* Sarah Peyton (USA) er sertifisert trener ved CNVC (Center for Nonviolent Communication), og underviser i nevrovitenskap og familiekonstellasjoner

Fikk denne feedbacken fra Gosia, en av de som deltok på weekend workshop i Krakow, sept 23 

“Each time I saw Anniken guiding a process of healing trauma I experienced huge care, gentleness and attention toward the person that was guided. I also experienced how she puts light into dark places and heavy subjects without belittling them. And how her openness and authenticity open my heart and curiosity and readiness to share my story. I also extremely enjoy her sense of humor, and that we danced to a pop song during the workshop on healing the trauma, and everybody seemed to enjoy that :)”


Om Anniken Poulsson Beer:

https://heart2heart.academy/faglig-forankring