Eva Fjeldstad

Foredrag om matens påvirkning på helsen vår

Dato: 23.05.18

Kl: 18.00 – 20.30

Pris: 150,-

Arrangør: Livsglede for Alle


Matens påvirkning på vår helse

Maten påvirker oss i større grad enn de fleste er klar over. Dette kan gi dårlig helse om vi velger mat som ikke nærer oss tilstrekkelig. Men det er heldigvis enkelt å ha et kosthold som gir både fysisk og psykisk god helse når vi vet hva vi skal gjøre.

I dette foredraget går Eva Fjeldstad gjennom hvordan ulike matvarer påvirker tarmbakteriene og tarmhelsa. Du vil få en mengde gode tips og råd om hva som nærer de gode tambakteriene og hvordan ulike næringsmidler kan kombineres for å forsterke den positive effekten av ulike matvarer. Foredraget tar utgangspunkt i den nye boken hennes “Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet på.” (se www.takkformaten.biz)

“Alle” er nå kjent med at forstyrrelser i tarmbakteriefloraen og lekk tarm kan føre til store helseproblemer. Forskning viser at tarmbakteriene ikke bare styrer vår fysiske helse, men også om vi føler oss deprimerte, eller er lykkelige – og til og med hva slags mat vi har lyst på. Kommunikasjonen mellom kroppen og hjernen er kompleks og interessant. Eva gir oss et innblikk på en interessant og forståelig måte.


Eva Fjeldstad

Eva Fjeldstad kombinerer kunnskap om mat som har gått tapt i moderne tid, med nyere kunnskap om hva som er godt for helsa vår.
Sammenhengen mellom bakteriene i jorda og bakteriene i tarmen er spennende, og Eva vil vise oss hvordan mennesket inngår som en uløselig del av den helheten vi lever i. Hennes referanser er hjerne- og tarmforskere fra hele verden.

Årsaken til ulike fordøyelsesproblemer, blant annet irritabel tarm (IBS), vil bli analysert og du vil få en forståelse for hva du selv kan gjøre for å få en sterk og rolig tarm og balanse blant bakteriene.

Eva Fjeldstad har arbeidet med fysiske og psykiske fordøyelsesrelaterte helseproblemer siden 2005. Hun startet da egen praksis etter tre år som generalsekretær for Norske Homeopaters Landsforbund.

Eva har undervist terapeuter i testanalyser av forsinket matvareallergi og foreleser nå ved Tunsberg Medisinske Skole, Biopatutdanningen.
Hun driver utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet ved siden av en praksis der hun tar imot pasienter som blant annet sliter med fordøyelsen.
Eva er også sosionom, har lederutdanning fra BI, og hun hadde ulike lederstillinger i Kriminalomsorgen i over 20 år før hun begynte å studere medisin og utdannet seg til homeopat.

Hjertelig velkommen skal dere være!❤️

Eva Fjeldstad