Meditasjonskurs Sandnes 11-13.mars 2022 med Audun Myskja

Dato: 11.03-13.03.22

Tid:   Fredag kl. 18 – 21    Lørdag og søndag kl. 10 – 17    

Pris: 2300 kr

Arrangør og kontaktperson for mer info: Bedre Helse Naturterapi v/ Jan W. Dahle

Telefon: 957 27 710 E-post: janw@bedre-helse.net  


Info om helgen:

Vi ønsker velkommen til et nytt helgekurs i meditasjon. Kurset passer både for nye deltakere, og for de som har vært med på tidligere kurs. På denne samlingen vil vi gå inn i spennende ny viten om meditasjon og dens muligheter, og hva den kan gi deg:

Vi vil se på hva meditasjon gjør i kropp og sinn, og vise det med øvelsene som har vist seg å virke best. Kurset tar opp funn fra ny hjerneforskning, og hvordan den gir oss tilgang til å forene kropp og sinn. Vi har prøvd ut metodene i flere grupper, og har fått sterke resultater over tid.

Vi kan love en spennende oppdagelsesreise i deg selv.

Kurset vil også presentere et meditasjonsopplegg som er skreddersydd for å supplere de tibetanske ritene. Du får lære i detalj om hvordan hver rite gjøres. Du får bakgrunnen for ritene, en del viten om ritene som ikke ligger i boka De tibetanske ritene av Audun Myskja.

I tillegg vil du få demonstrert virvelstrømmene og hvordan du kan bruke dem i praksis. Du vil også lære hvordan du kan aktivere de riktige musklene. Ritene er for alle, og tidligere deltakere har vært svært takknemlige overfor den individuelle veiledningen underveis – vi får ukentlige rapporter om effekter av ritene, og har satt opp en rekke fulltegnede dagskurs med takknemlige deltakere.

Vi vil presentere kjeglepust, en spennende syntese av de mest virksomme pusteteknikkene og vise de mange måtene du kan tilpasse kjeglepusten til dine behov på. Pustebolken i kurset vil også berøre de tre stadiene i immunforsvaret ditt og hva som skal til for å styrke dem – inkludert fysiske øvelser og meditasjon.

Kurset er lagt opp for å gi deg et komplett verktøy til å håndtere det moderne livet – fra pandemier til hverdagens utfordringer. Samtidig vil vi gå inn meditasjonens dypere stadier og lære metoder som du kan bruke selv. For terapeuter er det flere nyvinninger som også vil styrke dine verktøy til å hjelpe andre.


Kursholder:

Dr.med. Audun Myskja er overlege og forfatter av mer enn tjue bøker, blant annet bestselgerne Kunsten å finne roJeg skulle ha sagt jeg elsker degUngdomskilden og De tibetanske ritene. Han er fagveileder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ved Nord Universitet i Levanger og driver sammen med sin kone Reidun Senter for livshjelp i Totenvika, et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp. I sin doktorgrad om musikk i eldreomsorgen utviklet han musikkbasert miljøbehandling, som har vist lovende resultater i pilotprosjekter i livsmestring ved flere norske skoler. Gjennom mange år har han også holdt en rekke retreater, foredrag og kurs i meditasjon, stressregulering og verktøy til vekst og mestring.